Pengurusan Kutipan Zakat Harta
Antara beberapa kemudahan perkhidmatan kutipan zakat harta yang yang disediakan oleh syarikat untuk para pelanggannya adalah seperti berikut: